Sistem zvez ZA - RE

Osnovni tehnični podatki o sistemu zvez ZA — RE. Frekvenčni pas sistema zvez ZA —RE: Radio oddaja v frekvenčnem pasu ob 88 do 108 MHz. Televizija pa nekje okrog 175 MHz. Sistem zvez ZA - RE pa pokriva frekvenčni pas… Preberi več >

Sistem tihega alarmiranja

Osnovni tehnični podatki o sistemu V radijski omrežje ZA — RE je vključen tudi sistem enosmernega pozivanja oziroma tihega alarmiranja (paging) po standardu POCSAG. Ta sistem omogoča poši1janje besedila, ki vsebuje do 160 znakov. Ta sporočila so lahko e v… Preberi več >

Navodila za Prvo pomoč!

Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki se jo nudi poškodovancu ali zbolelemu na kraju dogodka. Dobi jo čimprej; pri tem se uporabljajo preprosti pripomočki. Pri prvi pomoči je treba ukrepati: hitro, pravilno in v pravem zaporedju. Splošni napotki za… Preberi več >

Kako ravnamo ob nesreči s klorom?

Lastnosti klora Klor spada zaradi svoje strupenosti med nevarne snovi. Uporablja se v industriji za beljenje celuloze, tekstilnih vlaken, pripravo različnih kemikalij idr. Njegova uporaba je zelo razširjena tudi v vsakdanjem življenju, npr. pri pripravi pitne vode, vode na kopališčih;… Preberi več >

Kako ukrepati ob uporabi bojnih strupov?

Običajni znaki napada s kemičnim orožjem pritajene eksplozije topovskih granat dim ali megla v območju eksplozij občutek stiskanja v prsih pojav dvomljivih vonjav sledovi meglic za nizko letečimi letali. Ukrepi za preprečitev učinkov kemičnega orožja in ublažitev posledic Nemudoma si… Preberi več >