KO KLIČETE NA ŠTEVILKO 112, POVEJTE:
KDO kliče
KAJ se je zgodilo
KJE  se je zgodilo
KOLIKO je ponesrečencev
– kakšne so POŠKODBE
– kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
(požar, nevarne snovi, poškodovan plinovod,…)
– kakšno POMOČ potrebujete.

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:
– skušajmo ohraniti mirno kri, saj lahko samo tako pomagamo sebi in drugim
– če je le mogoče, skušajmo najprej pomagati sebi in nato drugim
– najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče
– če presodimo, da situacije ne bomo mogli obvladati sami, takoj pokličimo center za obveščanje – 112

Številko 112 pokličite:
– 
če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije
– če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja
– če ob nesreči ali povečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ne pozabite! 
PRI VEČINI NESREČ JE ČAS NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIK, ZATO SAMI TAKOJ STORITE VSE, KAR ZNATE IN ZMORETE.