• Seznanitev operative z delom v letu 2010 ,
  • organizacija intervencije – postopki, naloge, vodenje,
  • osebna zaščitna oprema (vzdrževanje,uporaba ,namen,…),
  • seznanitev z orodjem in opremo – PRAKTIČNO,