Operativno enoto sestavlja 32 članov in članic Prostovoljnega gasilskega društva Moste.

Člani operativne enote so posamezniki, ki so v to pristopili popolnoma prostovoljno in za opravljeno delo NE ZAHTEVAJO NOBENEGA PLAČILA.

Vsak član operativne enote PGD Moste ima:

  • svoj pozivnik
  • SMS alarmiranje na osebni telefon
  • osebno zaščitno in varovalno opremo v svoji omarici v garderobi

Dolžnosti člana operativne enote PGD Moste:

  • udeleževanje na operativnih vajah in izobraževanjih
  • udeleževanje na intervencijah

Pravice člana operativne enote PGD Moste:

  • pravica do refundacije dopusta v primer izobraževanja, intervencije in zdravniškega pregleda
  • pravica do rednih intervalnih zdravniških pregledov
  • pravica do izobraževanja na nivoju Gasilske zveze Slovenije

Se želiš pridružiti operativni enoti PGD Moste? Kontaktiraj nas!