Ustanovitev GD Moste leta 1929

Gasilsko društvo v Mostah so ustanovili 2.februarja, leta 1929. Na ustanovnem občnem zboru v gostilni Pavlin je bilo navzočih 46 vaščanov, zbral jih je tesarski mojster Anton Štebe, ki je bil izvoljen za prvega predsednika. Za tajnika je bil izvoljen Andrej Marše (Kuharjev), za blagajnika Jože Resnik (Kovarjev), prve poveljnik pa je postal Franc Hočevar iz Žej.

Gasilci so že takoj prvo leto organizirali samopomoč. Člani so v blagajno plačevali po deset dinarjev in prav vsi so bili redni plačniki. Prvi blagajnik samopomoči je bil Franc Sivec in zanjim deset let Ivan Gašperlin; Sivec se je namreč ponesrečil, ko je padel z lipe. Samopomoč je delovala od ustanovitve do 2. svetovne vojne, ko je bil denar močno razvrednoten. Ljudje so si denar izposojali od raznih nezgodah ali nesrečah (poplave, požar, smrt v družini) ali pa ob večjih nakupih (voz, konj, popravilo poslopja).

Pred drugo svetovno vojno si je tako izposodil Bišek za nakup novega konja, Pocin in Ozarnik pa za nakup novega voza.

Še istega leta, ko je bilo društvo ustanovljeno, so pričeli gasilci zbirati sredstva za nakup motorne brizgalne. Leto zatem so jo tudi kupili, in to tipa Rosenbauer z bokser motorjem. Ob slovesnem prevzemu je bila botra kriška baronica, ki je bila skupaj z možem pred tem 2. junija ob 10-letnici GD Mengeš botra tudi v Mengšu. K temu jo je nagovoril predsednik Štebe, eden redkih, ki je znal nemško.

Motorna brizgalna je bila prvo leto shranjena v Brenšakovi šupi, potem pa pri Mihi Koncilji. Kmalu zatem so v društvu kupili tudi voz za motorko in orodje. Za delo z motorko se je nekaj članov posebej izučilo, med njimi so bili Ivan Rebolj, Franc Obrulk in Jože Kavčič. Ob bregovih Pšate in Tunjice je tako prvič zabrnela motorna črpalka. Za prevoz so imeli določena dva para konj. Ustanovni člani so se ob nedeljah zbirali v Sivčevih jelšah in vadili rokovanje s črpalko. Na praznovanje v druga društva so se vozili z vozom, za pijačo pa so ponavadi dali Hočevar, Kovar in Štebe, ker so bili premožnejši (gruntarji).

Prve intervencije po ustanovitvi GD Moste

Leta 1929, 20. maja, je izbruhnil večji požar v smodnišnici v Kamniku. Ob eksploziji v oddelku za izdelavo vžigalnih vrvic je 6 delavk izgubilo življenje, več pa je bilo ranjenih. Požar so gasili tovarniški in kamniški gasilci. Na veliko noč 31. marca 1929 je zagorela cerkev v Tunjicah. Požar je zakrivil eden od zvonarjev, ki je cigaretni ogorek vrgel na streho cerkve. Gasili so kamniški gasilci, ki so naredili verižni vod iz Tunjščice, pomagali so jim tudi domačini, ki so vsepovsod nosili vodo. Pogorelo je ostrešje cerkve in obeh zvonikov.