Ob 4.39 sta na relaciji Zgornja Pohanca–Pečice, občina Brežice, dve podrti drevesi onemogočali varen promet z vozili. Drevesi so odstranili dežurni pri podjetju KOP Brežice.