Vse člane PGD Moste vabimo na 95. REDNI OBČNI ZBOR PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOSTE, ki bo v soboto, 3. 2. 2024 ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Moste.

Predlagan naslednji DNEVNI RED:

1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila o delu PGD Moste v letu 2023
4. Razprava na podana poročila in sprejem poročil
5. Potrditev višine članarine
6. Potrditev delegatov PGD Moste za skupščino GZ Komenda
7. Delovni in finančni plan PGD Moste za leto 2024
8. Razno

Prosimo za zanesljivo in TOČNO udeležbo.

Paradne obleke niso obvezne.

Po končanem občnem zboru se bo ob 20. uri nadaljevalo druženje na tradicionalni klobasni tomboli za vse krajane. Vabljeni!