7. operativna vaja  na temo notranjih požarov je zajemala uporabo črpalk na vozilih 01 in 02 ter postavitev in taktiko gašenja notranjih požarov z žebljičastimi ročniki Fognail.