Izredno smo imeli dodatno operativno vajo ta mesec na temo prometnih nesreč – stabilizacija vozila, in reševanje ter iznos ponesrečencev iz vozila.