Vse člane PGD Moste vabimo na 94. REDNI (VOLILNI) OBČNI ZBOR PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOSTE, ki bo v soboto, 4. 2. 2023 ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Moste.

Predlagan naslednji DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov volilnega občnega zbora
 3. Poročila o delu PGD Moste v letu 2022
 4. Razprava na podana poročila in sprejem poročil
 5. Potrditev višine članarine
 6. Razrešitev organov PGD Moste
 7. Volitev organov PGD Moste
 8. Potrditev delegatov PGD Moste za volilno skupščino GZ Komenda
 9. Delovni in finančni plan PGD Moste za leto 2023
 10. Podelitev priznanj
 11. Razno

Prosimo za zanesljivo in TOČNO udeležbo.

Paradne obleke niso obvezne.

Po končanem občnem zboru se bo ob 20. uri nadaljevalo druženje na tradicionalni klobasni tomboli za vse krajane. Vabljeni!