Zaradi spremembe sedeža na nov naslov mora občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Moste potrditi spremembo statuta društva.

Zato na podlagi drugega odstavka 20. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Moste z dne 4. 2. 2012 in Sklepa z 20. redne seje Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Moste z dne 4. 9. 2019 sklicujemo

91. IZREDNI OBČNI ZBOR PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOSTE, ki bo v sredo, 18. 9. 2019 ob 19. uri

v prostorih gasilskega doma v Mostah na naslovu Moste 1F, 1218 Komenda.

Predlagan naslednji DNEVNI RED:

  1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Sprememba statuta zaradi spremembe sedeža društva
  4. Razno

Prosimo za zanesljivo in TOČNO udeležbo.

Člani bodo prejeli vabila tudi na svoj naslov.