Ker je bilo minule dni spet kar nekaj panike s strani občanov Občine Komenda zaradi napovedanega dežja in pa poplav v bližni okolici, smo pripravili analizo in poročilo stanja vodostajev rek Pšate in Tunjice glede na količino padavin.

Še vedno smo mnenja, da večina videnih protipoplavnih ukrepov, kateri so bili izvršeni v okviru »protipolavnih ukrepov« v Občini Komenda ne doprinesejo izboljšanja pri protipoplavni zaščiti krajev (ki so bili najhuje prizadeti v poplavah 4. 8. 2024) Občine Komenda.

3.8.2023 – 7.8.2023 (Poplave)
Vodostaj Pšata – Topole

Posledice – katastrofalne poplave … 100%
Rast vodostaja iz normalnega (do 100 cm) do kritičnega (250 cm): 6 ur
Padavin v obdobju (3 dni) časa dosega kritičnega vodostaja: 200 mm (gledano do 9. ure zjutraj, ko je bil vodostaj najvišji). Skupno na grafu je padlo 276,6 mm.

2.11.2023 – 7.11.2023
Vodostaj Pšata – Topole

Posledice – poplavljanje šolske poti, poplavljanje najnižjih delov v Mostah (reševanje konj v Mostah )… 10%
Rast vodostaja iz normalnega (do 100 cm) do kritičnega (250 cm): 8 ur
Padavin v obdobju (3 dni) časa dosega kritičnega vodostaja: 53,3 mm

30.5.2024 – 3.6.2024
Vodostaj Pšata – Topole

Posledice – ni bilo razlitja … 0%
Rast vodostaja iz normalnega (do 100 cm) do skoraj kritičnega (250 cm): 7 ur
Padavin v obdobju (3 dni) časa dosega kritičnega vodostaja: 59,5 mm


Sklep 1:
Da, minuli vikend ni prišlo vsaj do takih “razsežnosti”, kot novembra 2023, ko sicer ni bilo večje škode, pa se vseeno dober pokazatelj, da nas je “rešilo” zgolj to, da je gmota padavin (50 mm) padla v daljšem časovnem obdobju, kot novembra 2023. To se pravi od novembra 2023 do junija 2024, kakršnikoli ukrepi na Pšati in Tunjici so že bili, niso bistveno doprinesli k boljši pretočnosti strug.

Sklep 2:
Iz tega poročila lahko mirno sklepamo, da protipoplavni ukrepi, ki so bili narejeni po 4. avgustu 2023 ne bodo rešili niti 0,5 % škode.

Sklep 3:
Minuli vikend je malo manjkalo, pa bi prišlo do razlivanja na prvih območjih – Malenškov most in pa šolska pot.

Po pregledu situacije, je sicer Tunjica in pa Šornov most v Suhadolah zagotavljal pretočnost na 80% do razlitja.

Naj omenimo (žal nimamo slik), da je razbremenilnik pri Smoletu bil na 30%, torej laično mnenje je, da bi morali razbremenilnik pri Smoletu razširiti za dodatno zaščito Most in Suhadol.

Za zaščito šolske poti in gorvodno od razbremenilnika pri domu Sinacura žal trenutno ne vidimo ustrezne rešitve.

Nemudoma bi bilo potrebno sanirati most pri »Malnšku«, kjer se vse skupaj tudi začne: zabije most – voda odteka desno (v smeri Most) v melioracijski kanal (ki ni namenjen temu) – napolni Tunjico tik pred izlitjem v Pšato, kar zadevo samo še poslabša.

Dejstvo je, da če Pšato razbremenimo (razširitev zadrževalnika), bomo s tem deloma rešili tudi Tunjščico.

Sklep 4:
Statistični povzetek pokaže, da četrtina padavin 4.8.2023 povzroči v obdobju 8 ur prvo poplavljanje najbolj ogroženih delov vasi Moste, Suhadole, Komende, spodnjega Klanca,…

Drobni tisk:
Naj omenimo, da je to zgolj laično poizvedovanje v danih situacijah in glede na javne podatke, ki so dostopni.

Vir vodostajev: SMOK: https://smok.sos112.si/ (Pšata – Topole)
Vir padavin: ARSO: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet (Letališče Jožeta Pučnika)
Vir intervencij: PGD Moste

Vezano na analizo in poročilo apeliramo na odgovorne, da pripravijo strokovno analizo, kateri nahitrejiši ukrepi bi najučinkoviteje “ukrotili” narasle vodotoke ob obilnejših padavinah.

Pripravila:
Matej Tancek, poveljnik PGD Moste    
Roman Koncilija, poveljnik GZ Komenda