ARSO je za naslednjih 24 ur izdal rdeč alarm za večino Slovenije.

Vezano na opozorila, smo skupaj z Občino Komenda organizirali možnost polnjenja protipoplavnih vreč pri Gasilskem domu Moste danes od 17. ure dalje.

Naj opomnimo, da bomo v primeru večjega razlivanja rek in hudournikov (poplav) v Občini Komenda vzpostavili štab in bomo gasilci posredovali sistematično glede na razsežnost. Zato apeliramo, da občani kličejo na nujno telefonsko številko 112 samo v primeru življenjsko ogroženih situacij.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na [email protected] in na +386 1 8341 159.