Ob 17:10 smo bili s strani Regijskega centra za obveščanje (112) obveščeni o ponovnem onesnaženju reke Pšate v Komendi, kjer je v reko speljan razbremenilni vod iz fekalne kanalizacijske prečrpovalne naprave.

Vzrok, da so komunalne odplake odtekale preko razbremenilnega voda v reko Pšato je ponovno zamašitev kanalizacijske cevi.
Razlog zamašitve pa neprimerni odpadki v fekalni kanalizaciji.
Naj omenimo, da je do onesnaženja reke Pšate iz tega prečrpališča samo v zadnjem letu prišlo vsaj štirikrat.

Na onesnaženje Pšate je interveniralo 8 gasilcev z vozilom 01 ter kolegi iz PGD Komenda in PGD Kamnik.
Na kraju je bila prisotna tudi Policija in pa delavec Komunalnega podjetja KPK Kamnik, ki je odstranil neprimerne odpadke v prečrpališču.

Intervencija je trajala slabo uro.

Naj še enkrat opomnimo, da so krivci za tovrstna onesnaževanja prav tamkajšnji krajani, ki s svojim nespametnim početjem ogrožajo svoje zdravje in zdravje drugih. Pravtako delajo gromozansko škodo vodnemu živežu in pa kakovosti življenja na Komendskem.


Objavljamo še enkrat seznam, kaj sodi v fekalno kanalizacijo, in kaj ne:

Kaj sodi v kanalizacijo?

Kanalizacija je namenjena izključno odvajanju komunalne odpadne vode iz objektov (fekalni del).

Kaj ne sodi v kanalizacijo?

V odtok in kanalizacijski sistem je strogo prepovedano odvajati:

 • meteorno vodo s streh, dvorišč, …,
 • ostanke izdelkov za osebno higieno (higienske vložke, britvice, palčke za ušesa, plenice, vlažilne robčke),
 • uporabljen sanitetni material,
 • strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice,
 • jedke snovi (kisline, alkalije in soli),
 • barve, lake, naftne derivate, topila, kisline, zdravila, radioaktivne snovi,
 • maščobe in odpadna olja,
 • gospodinjske odpadke in ostanke hrane,
 • sveže ali pregnito blato iz greznic,
 • pepel, kosti, gnoj, gnojevko, odpadne vode iz kmetijskih objektov, škropiva, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali, ostanke kolin, pokošeno travo in listje, tekstil, perje, dlake, steklo, žagovino, plastiko in druge predmete,
 • gradbene in druge trde odpadke (malta, mavec, cement, deščice, beton, pesek, les).

Z upoštevanjem naštetega in dosledno uporabo želimo preprečiti motnje pri odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki se zaradi neupoštevanja lahko pojavijo na kanalizacijskem sistemu, predvsem pa uporabnikom preprečiti stroške in nevšečnosti, ki so s tem povezani.