Ob 10:37 smo bili s strani Regijskega centra za obveščanje (112) obveščeni o onesnaženju Pšate v Suhadolah.

9 članov je izvozilo z voziloma 01 in 03 na kraj, ter skupaj s PGD Kamnik namestili lovilna črevesa ter začeli z iskanjem izvora osnesnaženja. Po preiskovanju je bilo najdeno onesnaženo strugo tudi na Podbortšu v razbremenilniku ter v Mostah.

Ob 17:06 pa je bil izvor onesnaženja najden v Mostah pri Trgovini Marija, kjer je puščal podzemni rezervoar za kurilno olje iz katerega smo prečrpali preostanek kurilnega olja.

Na intervenciji je poleg kolegov iz PGD Kamnik, sodelovala tudi enota Policije in pa podjetje Saubermacher.

Intervenciji sta skupaj trajali slabih pet ur.