Vse člane PGD Moste vabimo na 94. REDNI (VOLILNI) OBČNI ZBOR PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOSTE, ki bo v soboto, 4. 2. 2023 ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Moste.

Predlagan naslednji DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov volilnega občnega zbora
 3. Poročila o delu PGD Moste v letu 2022
 4. Razprava na podana poročila in sprejem poročil
 5. Potrditev višine članarine
 6. Razrešitev organov PGD Moste
 7. Volitev organov PGD Moste
 8. Potrditev delegatov PGD Moste za volilno skupščino GZ Komenda
 9. Delovni in finančni plan PGD Moste za leto 2023
 10. Podelitev priznanj
 11. Razno

Prosimo za zanesljivo in TOČNO udeležbo.

Paradne obleke niso obvezne.

Po končanem občnem zboru se bo ob 20. uri nadaljevalo druženje na tradicionalni klobasni tomboli za vse krajane. Vabljeni!

POROČILO

Novi funkcionarji PGD Moste za mandat 2023 – 2028

Predsednik: Rok Furlan

Člani UO:
Rok Furlan, predsednik
Aleš Šinkovec, namestnik predsednik
Matej Tancek, poveljnik
Roman Koncilija, namestnik poveljnika
Jure Štricelj, blagajnik
Gregor Špenko, tajnik
Teja Furlan, predstavnica mladih
Tjaša Vidrgar, predstavnik članic
Andrej Slapar, predstavnik veteranov

Poveljstvo
Matej Tancek, poveljnik
Roman Koncilija, namestnik poveljnika
Blaž Maleš, podpoveljnik
Žan Koncilija, pomočnik poveljnika za IDA
Slavko Tancek, pomočnik poveljnika za radijske zveze in prvo pomoč

Nadzorni odbor
Niko Zalaznik, predsednik
Jošt Ciperle, član
Katja Jerič, član

Disciplinska komisija
Urban Baloh, predsednik
Anja Jerič, član
Rok Klopčič, član
Monika Klopčič, namestnik
Stellan Johansson, namestnik

Foto: Jožef Pavlič / Aplenca