Ob 13.31 je v RTP Ptuj na izvodu vod Dornava prišlo do izpada električne energije za 374 odjemalcev. Ob 13.46 je bila napaka odpravljena s strani Elektra Maribor.