Ob 11.36 je v RTP Ormož na izvodu, vod Središče, občina prišlo do izpada električne energije. Brez elektrike je bilo 92 odjemalcev. Napako so odpravili delavci Elektra Maribor.