Ob 18.12 je bila zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo v Ulici IX. korpusa in Ulici Alojza Valenčiča v Izoli. Pristojna služba Rižanskega vodovoda bo okvaro odpravila predvidoma do 14. ure.