Ob 19:40 smo bili s strani Regijskega centra za obveščanje (112) obveščeni o poginu rib ter morebitnem oneznaženju reke Pšate v Suhadolah.

8 članov je izvozilo z vozilom 01 ter skupaj s kolegi iz PGD Kamnik odvzelo vzorce iz Pšate v Suhadolah.
Glede na večje število poginulih rib, so bili aktivirani tudi PGD Mengeš, za pregled struge Pšate v svojem okolišu. Na vpoklic vodje intervencije PGD Kamnik je bila aktivirana enota ELME – Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki je ponovno vzel vzorce vzdolž od Komende do Suhadol.

Naša enota pa je razširila iskanje vira onesnaženja proti Mostam in Komendi.
Vir onesnaženja je bil najden v Komendi v naselju nasproti OŠ Komenda – Moste in vrtca Mehurčki.
Razlog onesnaženja pa je bila zamašena kanalizacija cev (cev naj bi se zamašila zaradi tekstilnih odpadkov v kanalizaciji) in je tako celotna kanalizacijska odplaka na tem delu odtekala v strugo Pšate.

Na kraju sta bila tudi člana okrajne Ribiške družini in enota Policije ter dežurni delavec Komunalnega podjetja Kamnik.
Ribiška družina bo zaradi ponavljajočih iztekanj v Pšato zadevo prijavila tudi Ribiškemu inšpektoratu.

Gasilska intervencija je bila končana po slabih štirih urah, člani ribiške družine pa bodo danes pobrali vse poginule ribe v Pšati.

Pozivamo vse krajane, da kanalizacija ni namenjena za vse vrste odpadkov ter, da ob vsakršnem sumu na morebitno onesnaženje to sporočijo na Regijski center za obveščanje (112), saj lahko le tako hitro in učinkovito interveniramo in ohranjamo naravo v dobri kondiciji.