Ob 17. 32 je bilo iz podjetja Elektro Maribor javljeno, da je prišlo do izpada električne energije na vodu Sela in sicer 1062 odjemalcem. Napako odpravljajo.