Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z današnjim dnem po vsej državi, izjema so območja s snežno odejo, razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od danes naprej pa do preklica, tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ter drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi izvajanje aktivnosti, ki predstavljajo požarno nevarnost.

Natančneje je tako v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

POSODOBITEV: 31. 3. 2022 (vir: https://www.gov.si/novice/2022-03-31-preklic-velike-pozarne-ogrozenosti-za-celotno-drzavo/)

Velika požarna ogroženost za območja naravnega okolja brez snežne odeje je z dnem 31. 3. 2022 preklicana.

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju  z 31. marcem 2022 razglašamo preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 14. marca 2022, na območju celotne države.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta z 31. marcem 2022 prenehala izvajati poostren nadzor.