Na podlagi drugega odstavka 20. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Moste z dne 6. 6. 2021 in Sklepa z 44. redne seje Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Moste z dne 5. 1. 2022 sklicujemo

93. REDNI OBČNI ZBOR

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOSTE,
ki bo v petek, 4. 3. 2022 ob 19. uri
v prostorih gasilskega doma Moste

Predlagan naslednji DNEVNI RED:

  1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročila o delu PGD Moste v letu 2021
  4. Razprava na podana poročila in sprejem poročil
  5. Menjava članov Upravnega odbora
  6. Potrditev višine članarine
  7. Potrditev delegatov PGD Moste za Skupščino Gasilske zveze Komenda
  8. Delovni in finančni plan PGD Moste za leto 2022
  9. Podelitev priznanj
  10. Razno

Prosimo za zanesljivo in TOČNO udeležbo.

Vezano na trenutno odloke za preprečevanje širjenja Covid-19, PCT pogoj NI potreben, nošenje zaščitnih mask pa bo med samim občnim zborom obvezno.

Paradne obleke niso obvezne.