Ob 21.37 je na Rimski cesti v Ljubljani v kopalnici stanovanja zaradi počene cevi voda iztekala in tekla v stanovanje v spodnji etaži. Še pred prihodom gasilcev GB Ljubljana so stanovalci zaprli vodovodni ventil, gasilci pa so posesali vodo iz poplavljenega prostora.