Ob 16.02 je v večstanovanjski stavbi v ulici Zagorica na Igu nenadzorovano iztekala voda iz ogrevalnega sistema. Gasilci PGD Ig so s tehničnim posegom zasilno zatesnili iztekanje in o dogodku obvestili upravnika stavbe, ki bo poskrbel za dokončno sanacijo dotrajane napeljave.