Ob 16.42 je bila zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju motena oskrba s pitno vodo na delu Storžiške ulice v Kranju. Pristojna služba Komunalnega podjetja Kranj bo okvaro odpravila predvidoma do 22. ure.