Ob 16.47 so na Peričevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana nudili tehnično pomoč lastniku objekta, ki sam ni mogel popraviti ventila toplovoda, iz katerega je puščala voda. Gmotna škoda ni nastala.