Ob 23.11 je bilo v Novem mestu onesnaženo vozišče z olju podobno snovjo, in sicer na relaciji od avtocestnega izvoza Novo mesto-vzhod, ulice Na Brezovici, Zagrebške ceste, Andrijaničeve ceste, Levičnikove ceste in Belokranjske ceste ter vse do naselja Dolnja Težka voda. Gasilci GRC Novo mesto so onesnaženo vozišče sanirali v dolžini približno 30 kilometrov. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je na območju onesnaženja postavil opozorilno prometno signalizacijo.