Ob 10.33 je v razdelilni transformatorski postaji RTP Radenci na izvodu Črešnjevci prišlo do izpada električne energije. Brez električne energije je bilo 155 odjemalcev. Ob 11.08 so delavci Elektra Maribor napako odpravili.