Ob 13.43 je v razdelilni transformatorski postaji RTP Ljutomer na izvodu za Presiko prišlo do izpada električne energije. Ob 13.54 so delavci Elektra Maribor napako odpravili. Med tem časom je bilo 21 odjemalcev brez električne energije.