Ob 14.22 je na sprehajalni poti v Kranjski Gori, ob reki Pišnici, zaradi padca in udarca v ledveni del hrbtenice, oseba obležala in ni več mogla nadaljevati poti. Reševalci GRS Kranjska Gora so jo imobilizirali in prenesli po zaledeneli sprehajalni poti do mesta, kjer so jo lahko prevzeli reševalci NMP Jesenice.