Ob 12.36 je v Radencih prišlo do izpada telekomunikacijskega omrežja. O dogodku je bila obveščena pristojna dežurna služba.