Ob 21.07 je prišlo na območju Podvelke do prekinitve oskrbe z električno energijo. Brez elektrike je bilo 448 odjemalcev. Napako so odpravili delavci elekto podjetja.