Ob 8.34 je bila v Piranu zaradi močnega vetra in povišanega plimovanja morja, sprožena sirena javnega alarmiranja z znakom “Opozorilo na nevarnost”.