Motnje z dobavo električne energije zaradi okvare na daljnovodu v naselju Drenov Grič.