Ob 3.50 je zaradi okvare prišlo do izpada daljnovoda in posledično do prekinitve oskrbe z električno energijo na območju naselij Paridol, Vezovje, Kalobje, Resevna, Vodruž in Šibenik v občini Šentjur. Brez električne energije je okrog 500 odjemalcev, delavci Elektra Celje odpravljajo napako.