Ob 7.06 je v Podvelki prišlo do nenačrtovanega izpada oskrbe z električno energijo. Brez elektrike je 938 odjemalcev.