Ob 6.00 je v Ulici Tončka Dežmana v Kranju popustil ventil na radiatorju. Voda je tekla iz stanovanja v spodnje stanovanje večstanovanjskega objekta. Gasilci GARS Kranj so zaprli ventil in posesali nateklo vodo v stanovanju.