Ob 9.59 so v Ulici Borisa Kraigherja v Kidričevem gasilci PGD Talum izčrpali iz kleti večstanovanjskega objekta okoli kubični meter vode.