Ob 13.51 je na daljnovodu Puconci prišlo do izpada električne nesrgije. Ob 14.37 so napako odpravili delavci Elektra Maribor. Brez električne energije je bilo 677 odjemalcev.