Ob 10.56 je na daljnovodu v Bodoncih, občina Puconci, prišlo do izpada elaktrične energije. Ob 15.36 so napako odprevili delavci Elektra Maribor. Med tem časom je bilo 1782 odjemalcev brez električne enrgije.