Ob 12.03 je zaradi vetra in povišanega plimovanja morje prestopilo obalno črto in zalilo Prešernovo nabrežje v Piranu.