Ob 6.39 je v naselju Padova, občina Rače-Fram, zaradi napake na daljnovodu brez električne energije ostalo 3605 odjemalcev. Napako so odpravili dežurni delavci Elektra Maribor.