Ob 19.41 je prišlo do izpada električne energije na RTP MAČKOVCI VOD GRAD prizadetih je skupaj 3005 odjemalcev.