Ob 19.41 je prišlo do izpada električne energije na RTP MAČKOVCI VOD HODOŠ prizadetih je skupaj 1273 odjemalcev.