Ob 19.41 je prišlo do izpada električne energije na RTP Radenci VOD Radenci prizadetih je skupaj 668 odjemalcev