Ob 19.38 je prišlo do izpada električne energije na RTP Radenci VOD Ljutomer prizadetih je skupaj 1372 odjemalcev.