Ob 7.00 je na Ločki cesti v Črnomlju prišlo do prekinitve oskrbe s pitno vodo. Do okvare javnega vodovoda je prišlo na državni cesti Črnomelj—Adlešiči. Zaradi okvare vodovoda je bila polovična zapora na cesti za Adlešiče. Delavci Komunale Črnomelj so napako odpravili do 15.ure.