Ob prihodu na kraj intervencije smo ugotovili, da so delavci odzračevali dušik iz hladilnega sistema. Zavarovali smo kraj intervencije in opravili meritve plinov v prostoru, ki niso presegale dovoljenih vrednosti.