Ob 8.00 je zaradi izpada RTP Lendava, na izvodu VOD Dobrovnik, ostalo brez električne energije 2407 odjemalcev.